Liên kết các thư viện của VIOLET

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Hồng
Ngày gửi: 19h:17' 03-02-2012
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
GV : TRẦN THỊ THU HỒNG
Trường : THCS Tân Bình
BÀI GIẢNG
SINH HỌC 9
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
BÀI ĐỌC THÊM
BÀI 33. GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG
BÀI 36. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC
BÀI 40. ÔN TẬP
PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
BÀI 40. ÔN TẬP
PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 40. ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
I/ Hệ thống hoá kiến thức
Điền nội dung thích hợp vào bảng 40.1 → 40.5
Bảng 40. 1: Tóm tắt các qui luật di truyền.
Bảng 40.2: Những biến đổi cơ bản của NST qua các kì trong nguyên phân, giảm phân
Bảng 40.3: Bản chất của các quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh.
Bảng 40.4: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôtêin.
Bảng 40.5 : Các dạng đột biến.
Bài 40. ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
I/ Hệ thống hoá kiến thức
II/ Câu hỏi ôn tập
10 câu hỏi trang 117 SGK
Dặn dò
Học bài theo nội dung đã ghi và tự trả lời 10 câu hỏi SGK/117.
Chuẩn bị bài 38.
THỰC HÀNH : TẬP DƯỢT CÁC
THAO TÁC GIAO PHẤN
BÀI HỌC ĐÃ KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến
print