Liên kết các thư viện của VIOLET

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Hồng
Ngày gửi: 20h:47' 06-02-2012
Dung lượng: 9.9 MB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG SINH HỌC 9
Trường THCS Tân Bình
GV : Trần Thị Thu Hồng
Trường THCS Tân Bình
GV : TRẦN THỊ THU HỒNG
Bài 53.
Tác động của con người
đối với môi trường
Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ nào của quá trình phát triển xã hội ?
?
Thời kỳ nguyên thuỷ.
Xã hội nông nghiệp.
Xã hội công nghiệp.
Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thuỷ.
Cho biết các hình thức khai thác của con người thời nguyên thuỷ ?
?
Con người sống hoà đồng với tự nhiên. Cách sống cơ bản là săn bắt động vật và hái lượm cây rừng
Đốt lửa dồn thú dữ vào những hố sâu để bắt → giảm diện tích rừng
1. Thời kì nguyên thuỷ : - Săn bắt, hái lượm.
- Đốt rừng, đào hố săn bắt thú dữ làm giảm diện tích rừng.
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I/. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội :
Cho biết tác động của con người đối với môi trười thời kì xã hội nông nghiệp ?
?
Trồng trọt, chăn nuôi.
Phá rừng làm khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp.
1. Thời kì nguyên thuỷ : 2. Xã hội nông nghiệp :
- Trồng trọt, chăn nuôi.
- Phá rừng làm khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp. - - Làm thay đổi đất và nước tầng mặt. Hậu quả nhiều vùng đất bị khô cằn và suy giảm độ màu mỡ.
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I/. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội :
?
Cho biết tác động của con người đối với môi trường thời kì xã hội công nghiệp ?
- Khai thác tài nguyên bừa bãi, xây dựng nhiều khu công nghiệp làm cho diện tích đất càng thu hẹp.
- Rác thải rất lớn.
- Công nghiệp phát triển góp phần cải tạo môi trường.
1. Thời kì nguyên thuỷ :
2. Xã hội nông nghiệp :
3. Xã hội công nghiệp :
- Khai thác tài nguyên bừa bãi, xây dựng nhiều khu công nghiệp làm cho diện tích đất càng thu hẹp.
- Rác thải rất lớn.
- Công nghiệp phát triển góp phần cải tạo môi trường.
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I/. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội :
Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội :
Thời kỳ nguyên thuỷ: Đốt rừng, đào hố, săn bắt thú dữ  giảm diện tích rừng.
Xã hội nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, phá rừng làm khu dân cư khu sản xuất  thay đổi đất và tầng nước mặt.
- Xã hội công nghiệp: Khai thác tài nguyên bừa bãi, xây dựng nhiều khu công nghiệp  diện tích đất ngày càng thu hẹp. Rác thải rất lớn.
Bảng 53.1 . Những hoạt động của con người phá huỷ môi trường tự nhiên
Hoạt động nhóm (4’) hoàn thành bảng 53.1
Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo em, đó là những hậu quả gì ?
▼ Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (a, b, c…) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (1,2,3…) gây ra sự phá huỷ môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột “Ghi kết quả”.
1. a
2. a, h
3. Tất cả
4. trừ e
5. trừ e
6. trừ e
7. Tất cả
1. Thời kì nguyên thuỷ :
2. Xã hội nông nghiệp :
3. Xã hội công nghiệp :
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I/. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội :
II/ Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên :
1. Nguyên nhân :
Do các hoạt động của con người như : Phá huỷ thảm thực vật, chặt phá rừng bừa bãi, gây cháy rừng, khai thác cạn kiệt một số tài nguyên…
2. Hậu quả :
- Xói mòi đất, lũ lụt, hạn hán, lượng nước ngầm giảm.
- Khí hậu thay đổi, lượng mưa giảm
- Giảm đa dạng sinh học, làm mất cân bằng sinh thái.
Máy bay Mĩ rải chất độc màu da cam ở Việt Nam
Phun thuốc bảo vệ thực vật
Ô nhiễm không khí và nguồn nước
Khí thải công nghiệp
Chặt phá rừng
Đốt rừng
Đất khô cằn, đồi trọc
Ta cần phải làm gì để cải tạo và cải tạo môi trường tự nhiên ?
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I/. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội :
II/ Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên :
III/ Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên :
- Hạn chế phát triển dân số quá nhanh.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên
- Bảo vệ các loài sinh vật
- Phục hồi và trồng rừng mới
- Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.
- Cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao
Rừng trồng ở Phiêng Bung (Nà Hang).
Bác Hồ chăm sóc cây
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội :
Thời kỳ nguyên thuỷ: Đốt rừng, đào hố, săn bắt thú dữ  giảm diện tích rừng.
Xã hội nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, phá rừng làm khu dân cư khu sản xuất  thay đổi đất và tầng nước mặt.
- Xã hội công nghiệp: Khai thác tài nguyên bừa bãi, xây dựng nhiều khu công nghiệp  diện tích đất ngày càng thu hẹp. Rác thải rất lớn.
Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên
Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên
- Hạn chế phát triển dân số quá nhanh.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên
- Bảo vệ các loài sinh vật
- Phục hồi và trồng rừng mới
- Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.
- Cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao
Câu 1
Củng cố
1. Săn bắt động vật hoang dã
2. Đốt rừng lấy đất trồng trọt
3. Chăn thả gia súc
4. Khai thác khoáng sản
5. Phát triển nhiều khu dân cư
6. Chiến tranh
Những hoạt động nào của con người phá huỷ môi trường tự nhiên ?
7. Phá huỷ thảm thực vật
8. khai thác cạn kiệt một số tài nguyên
TẤT CẢ
Câu 2
Củng cố
Con người cần phải làm gì trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên ?
- Hạn chế phát triển dân số quá nhanh.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên
- Bảo vệ các loài sinh vật
- Phục hồi và trồng rừng mới
- Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.
- Cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao
Dặn dò
Về nhà học bài làm bài tập số 2 SGK/160.
Chuẩn bị bài 54. Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường.
Tác hại của ô nhiễm môi trường.
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến
print