Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thcstanbinhdian@gmail.com)
 • (lapphamvu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bao_quan_hoa_chat.flv GUONG_CAU_LOI_KBN_WWWKBNCOMVN__CUOC_SONG_QUANH_TA_HTV__YouTube.flv Thiepdauxuan.swf Chuhieu11.swf Hoa8Thi_nghiem_PhotphoP_OxiO.flv So_sanh_ADN_va_ARN.swf Su_thu_tinh.jpg Anh_ADN_sinh_9.jpg Ly7Hien_tuong_Nhat_thuc.flv Hoa9C2H2_va_Brom.flv Hoa8Hon_hop_no.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
  Ngày gửi: 09h:14' 14-03-2014
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 191
  Số lượt thích: 0 người
  Wednesday, March 5th, 2014
  Tan Binh secondary school

  Welcome to our class 7A5
  Teacher: Nguyen Thi Tuoi
  Wednesday, March 5th, 2014
  UNIT 12: LET’S EAT
  LESSON 1: A1-A2
  1. Vocabulary:
  Unit 12:LET`S EAT!
  Lesson 1: A1 - 2
  Spinach ( n):
  :Rau chân vịt,rau mâm xôi.
  Cucumber( n ):
  Quả dưa chuột
  papaya (n):
  Quả đu đủ
  Durian (n) :
  Quả sầu riêng
  Mango (n):
  Quả xoài
  Pineapple (n):
  Quả dứa
  ripe (adj)
  Chín
  Smell (V):
  Ngửi, ngửi thấy
  ><
  Green
  Pork (n)
  : thịt lợn
  1. spinach
  2. cucumber
  4. durian
  5. mango
  3. papaya
  6. pineapple
  7. ripe
  8. smell
  A
  C
  B
  F
  G. Chín
  D
  E
  H
  9 .pork
  i
  B
  It is a market
  Stall: quầy
  (to)select:lựa chọn
  A1. listen and read Then practice
  What did Hoa and her aunt buy?
  They bought......
  Do Hoa and her aunt like pork?

  b. What meat would they like for dinner?

  c. What are the favorite vegetables of Hoa’s aunt ?

  d. What fruit did they buy?

  e. Why didn’t they buy a papaya and a pineapple?
  Unit 12:LET`S EAT!
  Lesson 1: A1 - 2
  Answer the questions
  No, they don’t
  They would like some beef for dinner.
  Spinach and cucumbers are the favorite vegetables of Hoa’ s aunt.
  They bought some oranges
  Because they weren’t ripe
  A2.Grammar: Too, so/either, neither
  Too,so: cũng vậy

  Ex1: I am thirsty.
  I am, too.// So am I.
  He is, too.// So is he.

   S+ am/is/are , too. // So + am/is/are + S.

  Ex2: I like beef.
  I do, too.// So do I.
  He does, too.// So does he.

   S+ do/does, too. // So + do/does + S.
  (dùng trong câu khẳng định)
  Tôi cũng vậy
  Anh ấy cũng vậy
  A2.Grammar: Too, so/either, neither
  2. Either, neither: cũng không ( dùng trong câu phủ định)

  Ex1: I am not thirsty.
  I am not, either.// Neither am I.
  He isn’t, either.// Neither is he.

  S + am/is/are + not , either. // Neither + am/is/are + S.

  Ex2: I don’t like beef.
  I don’t, either.// Neither do I.
  He doesn’t, either.// Neither does he.

  S+ do/does + not , either. // Neither + do/does + S.
  * Practice:
  x
  v
  v
  x
  Unit 12:LET`S EAT!
  Lesson 1: A1 - 2
  Exercise1:
  Complete these sentences with " so /too ": Either / neither"

  I like mangoes c. I don`t like spinach
  ......... do I. I don`t ,..........

  I like fish . d. Nam doesn`t like chicken.
  She does ,........ .............does Hoa.
  So
  too
  either
  Neither
  Unit 12:LET`S EAT!
  Lesson 1: A1 - 2
  1.My mother went to the meat stall to buy some ………….
  a. fruit b. vegetables c. chicken
  2. I …..like some spinach and cucumbers
  a. hard b. did c. would
  3. You can buy pineapples and bananas at the ……...stall
  a. meat b. fruit c. food
  4. She hates fish . …………do I
  a. so b. too c. either
  5. They don’t drink coffee ………do their friends
  a. either b. neither c. so
  6. We like mangoes .Our parents do, ………..
  a. so b. either c. too
  7. - I like durians .What about you?
  - I do ,……………
  a. too b. either c. so


  Exercise 2:Choose the correct answer

  c
  a
  b
  b
  a
  c
  b
  Homework:
  - Do exercise A1, A2, A3, A4 (p 74, 75 work book)
  - Prepare lesson A 3- 4 .
  - Learn by heart the new words
  Unit 12:LET`S EAT!
  Lesson 1: A1 - 2
  Goodbye students  See you again.
   
  Gửi ý kiến