Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thcstanbinhdian@gmail.com)
 • (lapphamvu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bao_quan_hoa_chat.flv GUONG_CAU_LOI_KBN_WWWKBNCOMVN__CUOC_SONG_QUANH_TA_HTV__YouTube.flv Thiepdauxuan.swf Chuhieu11.swf Hoa8Thi_nghiem_PhotphoP_OxiO.flv So_sanh_ADN_va_ARN.swf Su_thu_tinh.jpg Anh_ADN_sinh_9.jpg Ly7Hien_tuong_Nhat_thuc.flv Hoa9C2H2_va_Brom.flv Hoa8Hon_hop_no.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
  Ngày gửi: 09h:22' 14-03-2014
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 242
  Số lượt thích: 0 người
  Warmly welcome all the teachers
  to our lesson today
  Thursday, March 13th 2014
  Today`s lesson
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  New words
  skillful (Adj):
  (to) cycle:
  safe( Adj):
  careless( Adj):
  careful( Adj):
  Điêu luyện
  Đạp xe
  Cẩn thận
  Bất cẩn
  An toàn
  (a) cyclist:
  Người đi xe đạp
  Presentation text:
  He is a good soccer player.
  He plays well.
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  Presentation text:
  She is a skillful volleyball player.
  She plays skillfully.
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  *Model sentences:
  Adj
  N
  V
  Adv
  She is a skillful volleyball player.
  She plays skillfully.
  Adjective: theo sau “to be”, trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó.
  Adverb of manner: theo sau động từ thường và bổ nghĩa cho động từ đó.
  Adj +LY = Adv
  *Form:

  Adj
  1.slow
  2.bad
  3.quick
  4.safe
  5.careful
  6.careless
  7.skillful
  8.good  Adv  slowly


  badly


  quickly


  safely


  carefully


  carelessly


  skillfully


  well


  Special Cases :
  Adj Adv
  Good Well
  Noisy Noisily
  Hard Hard
  Fast Fast
  Easy Easily


  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  3. Practice:
  bad/tennis player
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  3. Practice:
  good/soccer player
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  Practice:
  skillful/badminton player
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  3. Practice:
  quick/swimmer
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  3. Practice:
  careless/cyclist
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  3. Practice:
  fast/runner


  Change the adjectives in brackets to adverbs.
  Summer is on its way and schools in our city start planning to improve water safety awareness for children . The aim of the program is to teach primary and secondary students about water safety. Following are some of the advice every kid should...( clear) remember .You should ....(careful) listen to the pool lifeguards, play ....(safe) and stay away from the deep end ; and you should not run or walk ...( careless) around the pool edge.
  You should always swim with adult and between the red and yellow flags. You should also listen to lifeguards and ...(strict) obey all signs .
  Swimming can be fun but accidents can happen . Being aware of the risk is the safe way to water play
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)


  Change the adjectives in brackets to adverbs.
  Summer is on its way and schools in our city start planning to improve water safety awareness for children . The aim of the program is to teach primary and secondary students about water safety. Following are some of the advice every kid should clearly remember .You should carefully listen to the pool lifeguards, play safely and stay away from the deep end ; and you should not run or walk carelessly around the pool edge.
  You should always swim with adult and between the red and yellow flags. You should also listen to lifeguards and strictly obey all signs .
  Swimming can be fun but accidents can happen . Being aware of the risk is the safe way to water play
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  Choose the correct form (adj / adv)
  1.This exercise is ____.
  easy
  2. I am a _____ swimmer.
  bad
  3. Peter drives the car ______.
  carefully
  4. They are _____ soccer players.
  good
  5. Mr John works very ____ .
  hard
  easy/easily
  bad/badly
  careful/carefully
  good/well
  hard/hardly
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  Unit 13 : ACTIVITIES
  Lesson 2 : A3-5 (p.131-132-133)
  Homework:
  - Do exercise 2-3-4 P.82-83 (Workbook)
  - Prepare the new lesson:B4 P.132
  GOODBYE.
  SEE YOU AGAIN!
   
  Gửi ý kiến