Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thcstanbinhdian@gmail.com)
 • (lapphamvu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bao_quan_hoa_chat.flv GUONG_CAU_LOI_KBN_WWWKBNCOMVN__CUOC_SONG_QUANH_TA_HTV__YouTube.flv Thiepdauxuan.swf Chuhieu11.swf Hoa8Thi_nghiem_PhotphoP_OxiO.flv So_sanh_ADN_va_ARN.swf Su_thu_tinh.jpg Anh_ADN_sinh_9.jpg Ly7Hien_tuong_Nhat_thuc.flv Hoa9C2H2_va_Brom.flv Hoa8Hon_hop_no.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  KẾ HOẠCH CỦA GVCN LỚP

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 01h:00' 24-12-2011
  Dung lượng: 5.2 MB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 0 người
  MODULE:
  KI NANG
  XY D?NG K? HO?CH CễNG TC CH? NHI?M L?P

  THCS
  TAN BèNH
  CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
  TX DĨ AN
  BÌNH DƯƠNG
  TRườNG
  B? giáo D?C V DO T?O
  V? GD TRUNG H?C - CHUONG TRèNH PHT TRI?N GD TRUNG H?C
  Thị

  KHỞI ĐỘNG
  2
  Hãy làm quen nhau
  KHỞI ĐỘNG
  Xác định nhu cầu học tập
  Câu hỏi 1: Thầy/cô mong muốn học được điều gì từ Module này?
  Câu hỏi 2: Thầy/cô muốn được học theo phương pháp nào?  3
  KẾT LUẬN 1
  1.Nội dung cơ bản của Module:
  Một số khái niệm cơ bản: Kế hoạch chủ nhiệm; lập kế hoạch chủ nhiệm.
  Cấu trúc nội dung bản Kế hoạch chủ nhiệm.
  Cách xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm theo loại Kế hoạch công tác năm, tháng, tuần, hoạt động.
  2.Phương pháp học tập Module:
  HỌC HỎI – GIAO LƯU – CHIA SẺ KINH NGHIỆM
  4
  Hoạt động 2 – Xác định khái niệm
  kế hoạch, lập KH, phân loại kế hoạch
  Câu hỏi 3:
  Trong thực tiễn làm công tác chủ nhiệm lớp, thầy/cô đã lập những loại kế hoạch nào?
  Câu hỏi 4:
  Theo thầy/cô thực chất của việc lập Kế hoạch chủ nhiệm là gì?
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
  Kế hoạch chủ nhiệm là ……............. hành động trong ….... .... của lớp chủ nhiệm, nhằm xác định một cách … … Lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì, làm như thế nào để đạt được điều đó.

  chương trình
  tương lai
  chính xác
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
  Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng
  -Cho 3 năm học gọi là kế hoạch ..............
  -Cho 1 năm học gọi là kế hoạch ..............
  Trong kế hoạch năm học có :
  Kế hoạch tháng, Kế hoạch tuần.
  Kế hoạch mục tiêu hoặc
  Kế hoạch chuyên đề của lớp chủ nhiệm.

  chiến lược
  năm học
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
  Lập kế hoạch chủ nhiệm là lựa chọn một trong những phương án hành động trong tương lai cho toàn bộ hoặc từng bộ phận trong bộ máy quản lí để đạt được mục tiêu mong đợi trên cơ sở khả năng hiện tại.
  Kế hoạch chủ nhiệm lớp ở trường THCS, thường được lập cho khoảng thời gian từ 1 đến 3 (hoặc 4) năm học.
  Để xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm hiệu quả, khả thi, GVCN cần tuân thủ theo quy trình 6 bước sau :
  Bước1. Phân tích môi trường lớp học (SWOT).
  Bước 2. Xây dưng định hướng chiến lược phát triển lớp học.
  Bước 3. Xác định mục tiêu cần đạt của lớp học.
  Bước 4. Xác định các giải pháp cần tiến hành để đạt được mục tiêu.
  Bước 5. Xác định các đề xuất tổ chức thực hiện kế hoạch.
  Bước 6. Viết văn bản và phê chuẩn văn bản kế hoạch của lớp trước khi thực hiện.
  Hoạt động 3– Xây dựng cấu trúc bản Kế hoạch công tác chủ nhiệm
  Câu hỏi 5:
  Từ thực tế công tác giáo viên chủ nhiệm, thầy/cô hãy cho biết cấu trúc bản Kế hoạch chủ nhiệm gồm mấy phần? Nội dung của từng phần?
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 3
  Bao gồm 9 nội dung cơ bản (Mẫu tham khảo)
  1. Đặc điểm môi trường lớp học;
  2. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu;
  3. Các biện pháp chính;
  4.Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm
  5.Điều chỉnh kế hoạch

  6. Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau)-(Dự kiến: Nội dung - phân công - thời gian)
  7. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau; học kì II từ tháng 2 đến tháng 5)- (Dự kiến: Nội dung - Phân công - Thời gian)
  8. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung - Phân công -Thời gian)
  9. Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian)
  Thầy/cô hãy sắp xếp các câu hỏi phù hợp vào từng Khu vực của SWOT
  Hoạt động 4
  Thực hành phân tích môi trường (SWOT)
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
  Strengths - Các điểm mạnh, để duy trì, xây dựng và làm đòn bẩy
  Khi phân tích các điểm mạnh thường phải trả lời những câu hỏi sau:
  + Lớp của chúng ta có những điểm mạnh nào?
  + Những thành công của lớp trong năm học vừa qua là gì?
  + Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả mĩ mãn nhất ?
  + ….
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
  Weaknesses - Các điểm yếu, để “bốc thuốc” sửa chữa hoặc tìm cách thoát khỏi điểm yếu
  Khi phân tích các điểm yếu thường phải trả lời những câu hỏi sau:
  + Lớp của chúng ta có những điểm yếu nào?
  + Những yếu tố nào dẫn đến thất bại của lớp trong năm học vừa qua?
  + Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả kém nhất ?
  + ….
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
  Opportunites - Các cơ hội, để đánh giá một cách lạc quan, nắm bắt cơ hội
  Khi phân tích các cơ hội thường phải trả lời những câu hỏi sau:
  + Chủ trương sắp tới của Nhà nước, Chỉ thị năm học của Bộ; Kế hoạch năm học (Sở, Phòng), ... sẽ đem lại những lợi thế gì cho Trường, cho lớp chúng ta?
  + Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương có giúp gì cho nhà trường hay không? công việc nào có kết quả kém nhất ?
  + ….
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4
  Threats - Các đe dọa, mối nguy hại, để có kế hoạch ngăn các trở ngại từ bên ngoài
  Khi phân tích các mối nguy hại thường phải trả lời những câu hỏi sau:
  + Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này có ảnh hưởng gì lớn đến lớp học của mình không? (ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu => địa phương nơi trường đóng => gia đình học sinh => lớp học)
  + ….
  Thầy/cô hãy sắp xếp đúng các câu phù hợp vào từng khu vực của S– M– A – R– T. Cho ví dụ cụ thể minh họa.
  Hoạt động 5
  Xác định mục tiêu của kế hoạch thông qua việc
  thực hành phân tích nguyên tắc SMART
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 5
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 5
  Ví dụ:
  Cuối năm học, lớp có 85% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; Không có học sinh nào có hạnh kiểm yếu. Xếp loại các đợt thi đua đạt từ thứ ba toàn trường trở lên,v.v...
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
  * Công thức xác định nội dung công việc = 5 Wh
  How ? (như thế nào?) có thể bao gồm các câu hỏi sau:
  - Cách thức thực hiện từng công việc như thế nào?
  - Tài liệu hướng dẫn thực hiện là tài liệu nào?
  - Tiêu chuẩn cần đạt của công việc là gì?
  - Nếu cần máy móc, phương tiện thực hiện nhiệm vụ thì cách thức vận hành như thế nào?
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
  * Xác định phương pháp làm việc = 1H
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
  * Xác định phương pháp Kiểm tra, Kiểm soát
  2C
  KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6
  * Xác định nguồn lực công việc = 5 M
  Hoạt động 6 – Xác định nội dung công việc trong tháng hoặc tuần (5W + 1H + 2C + 5M )
  Các nhóm hãy thiết kế Kịch bản – Đóng vai – Xây dựng Kế hoạch công việc theo gợi ý cho mỗi nhóm (ở PHT 5).
  Trình bày kế hoạch hoạt động trong mỗi tình huống của nhóm.
  Kế hoạch thăm hỏi gia đình bạn D vào ngày mai.
  Kế hoạch “Hội trại 26/3”
  Kế hoạch chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ
  Kết luận hoạt động 6
  Muốn xây dựng được Kế hoạch công tác tháng, tuần, công việc,... hiệu quả cần xác định nội dung, cách làm, thiết bị cần thiết và kiểm tra đánh giá công việc trong quá trình thực hiện. Ví dụ khi xây dựng:
  1. Kế hoạch công tác tháng cần xác định:
  Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao gồm:
  - Các công việc trong kế hoạch năm;
  - Các công việc tháng trước còn tồn lại;
  - Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm.
  Nội dung kế hoạch tháng:
  - Các công việc quan trọng trong tháng;
  - Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện.
  - Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể (nhưng phải làm trong tháng hoặc làm trong tháng sau)
  2. Kế hoạch công tác tuần cần xác định
  Nguồn thông tin để lập kế hoạch tuần:
  - Các công việc trong kế hoạch tháng;
  - Các công việc trong tuần trước chưa thực hiện xong;
  - Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp.
  Nội dung kế hoạch tuần:
  - Các công việc quan trọng trong tuần;
  - Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện, ghi chú (yêu cầu kết quả).
  - Các công việc chưa xác định được lịch (nhưng phải làm trong tuần hoặc làm trong tuần sau).


  Hoạt động 7 – Tổng kết Module
  32
  Câu hỏi 6:
  Khi thầy/cô đã tham gia tích cực 6 hoạt động của Module này, thầy/cô hãy cho biết những tiện ích và những hạn chế của việc xây dựng kế hoạch theo trải nghiệm và theo cách làm mới?
  Câu hỏi 7:
  Khi về tập huấn ở đơn vị, thầy/cô cho rằng cần phải điều chỉnh những vấn đề gì? (Tài liệu, Phiếu học tập, Phương pháp tập huấn, Cách thức tổ chức,...)

  Hoạt động 7 – Tổng kết Module
  Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm, GVCN cần phải xây dựng Kế hoạch công tác chủ nhiệm theo kĩ thuật mới.
  Có thể bổ sung tài liệu phù hợp và áp dụng tổ chức học tích cực để khóa tập huấn tiếp theo ở đơn vị đạt hiệu quả cao.
  KẾT LUẬN CHUNG
  Để đạt được hiệu quả cao trong công tác , GVCN phải xây dựng KHCN Theo quy trình 6 bước , trong đó đặc biệt quan tâm đến kĩ thuật phân tích SWOT.
  Cấu trúc KHCN gồm có 9 nội dung cơ bản có thể coi như Mẫu KHCN bao gồm: KH năm, KH tháng, KH tuần, KHCT mục tiêu, KH công việc,…
  KHCN được GVCN xây dựng xong trước ngày 5 tháng 9 hàng năm và trình Hiệu trưởng duyệt trước khi thực thi.
  Gieo hoạt động gặt thói quen
  Gieo thói quen gặt tính cách
  Gieo tính cách gặt số phận
  Nhìn thì nhớ
  Nghe thỡ quên
  Làm mới hiểu
  Kính chào tạm biệt
  Giáo viên :LÊ THị HÀ– ĐT: 0983019927- Email: lehatanbinh@gmail.com
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓